Solar Inspection

Solar-InspectionsPSD

Solar Inspection

Servizo para o cálculo do potencial solar de forma precisa con drons, mellorando a confianza na instalación de paneis fotovoltaicos.

Medicións do tellado, xeración de planos, cálculo do potencial solar da cuberta, estudo de sombras, etc.

Solar Inspection
Solar Inspection
Solar Inspection